Prawidłowa analiza spalin

Autor: Andrzej Kowalewski
Miejsce publikacji: "autoEXPERT" - kwiecień 2001r. nr 4 (62)

Negatywne skutki rozwoju motoryzacji, przejawiające się w stale wzrastającej emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń, pochodzących z samochodowych gazów spalinowych, skłoniły do szukania wszystkich możliwych sposobów ochrony naturalnego środowiska człowieka przed nadmiernym skażeniem.

Produkty spalania

Paliwa silnikowe stanowią mieszaninę węglowodorów różniących się budową chemiczną i wynikającymi stąd właściwościami chemicznymi. Węglowodory podczas spalania ulegają rozpadowi na składniki podstawowe: węgiel i wodór.

Więcej…

Analiza spalin - to nie puste hasło

Autor: Andrzej Kowalewski
Miejsce publikacji: "Auto Moto Serwis" - maj 2001r. nr 5 (86)

W dzisiejszych czasach samochodem posługujemy się na co dzień. Przyzwyczailiśmy się do niego i nie wyobrażamy sobie bez niego życia. Mimo niewątpliwych korzyści wynikających z używania samochodu, nie można zapomnieć o ekologicznych konsekwencjach rozwoju motoryzacji.
Efekty procesu spalania mieszanki paliwowo-powietrznej często odbiegają od pożądanych.

Paliwa silnikowe stanowią mieszaninę węglowodorów różniących się budową chemiczną i wynikającymi z tego właściwościami chemicznymi. Węglowodory podczas spalania ulegają rozpadowi na składniki podstawowe: węgiel C i wodór H. Spalanie jest zupełne, jeśli produktami reakcji są związki, które nie mogą ulec dalszemu utlenianiu. Warunkiem koniecznym do spalania zupełnego jest dostateczna ilość tlenu.

Więcej…

Wybieramy tester diagnostyczny

Autor: Andrzej Kowalewski
Miejsce publikacji: "Nowoczesny Warsztat" - grudzień 2001r. nr 12 (43)

Co warto wiedzieć na temat testera diagnostycznego przeznaczonego do samochodowych układów elektronicznych? To pytanie zadaje sobie każdy diagnosta, który przymierza się do zakupu tego typu urządzenia.

Stale powiększająca się liczba elektronicznych układów w samochodach doprowadziła do powstania nowych dylematów związanych z ich obsługą i naprawą. Różnorodność uszkodzeń i usterek tych układów jest tak duża, że w celu właściwego ich zlokalizowania nie wystarczy tak jak dotychczas doświadczenie i intuicja diagnosty, lecz potrzebny jest odpowiedni tester, który wykorzystuje osiągnięcia najnowszej techniki mikroprocesorowej.

Więcej…

Jak dokonać właściwego wyboru analizatora spalin?

Autor: Andrzej Kowalewski
Miejsce publikacji: "Nowoczesny Warsztat" - marzec 2002 r. nr 3 (46)

Ujemne skutki rozwoju motoryzacji przejawiające się w stale wzrastającej emisji do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń skłoniły do szukania wszystkich możliwych sposobów ochrony naturalnego środowiska człowieka przed nadmiernym skażeniem. Ciągle wzrastająca liczba samochodów poruszających się po naszych drogach oraz rosnąca świadomość wynikających z tego tytułu negatywnych skutków dla otaczającego nas środowiska naturalnego powoduje wprowadzanie co raz to nowych i bardziej rygorystycznych przepisów i norm. Wprowadzane na całym świecie normy kładą nacisk przede wszystkim na zawartość toksycznych składników w spalinach samochodowych.

Więcej…

Normy OBD II (EOBD) - część 1

Autor: Andrzej Kowalewski
Miejsce publikacji: "Nowoczesny Warsztat" - kwiecień 2002 r. nr 4 (47)

Od 2001 roku warunkiem uzyskania homologacji dla nowego modelu samochodu jest wyposażenie go w układ diagnostyki pokładowej, monitorujący na bieżąco stan pojazdu pod względem emisji substancji szkodliwych. Dotychczas odpowiedzialność producenta pojazdu za emisję związków szkodliwych ograniczała się w praktyce do chwili opuszczenia przez auto salonu sprzedaży. Tam musiał bowiem trafić pojazd wyposażony w katalizator spalin i spełniający normy emisji. Uszkodzenie lub wadliwe działanie któregoś z elementów odpowiedzialnych za emisją toksycznych substancji spalin wykrywane było dopiero podczas przeglądu technicznego. Nierzadko przez bardzo długi okres taki samochód podtruwał nasze środowisko.

Więcej…

Normy OBD II (EOBD) - część 2

Autor: Andrzej Kowalewski
Miejsce publikacji: "Nowoczesny Warsztat" - maj 2002 r. nr 5 (48)

Norma ISO 15031-2

Ta część normy IS0 15031 definiuje nazewnictwo diagnostyczne stosowane w systemach elektrycznych i elektronicznych samochodów i dlatego zawiera również związane z nimi terminy, definicje, skróty i akronimy mechaniczne.

Ze względu na fakt, że ilość skomplikowanych systemów elektrycznych i elektronicznych w samochodach zwiększyła się, rozszerzony został również zasób terminów, skrótów i akronimów opisujących różne elementy tych systemów. Ten międzynarodowy standard został opracowany, aby zaprowadzić porządek wśród takiej ilości terminów, skrótów i akronimów.

Więcej…

Wybór dobrego analizatora spalin i dymomierza - przemyślana decyzja?

Autor: Waldemar Redmann
Miejsce publikacji: "Auto Moto Serwis" - czerwiec 2002 r. nr 6 (98)

Każdy człowiek zna lub jest w jakimś stopniu świadom tego, jakie są ujemne skutki rozwoju motoryzacji. Jednym ze znaczących jest stale wzrastająca emisja szkodliwych zanieczyszczeń i gazów do atmosfery. Cały czas wymyśla się i poszukuje nowych rozwiązań mających na celu ochronę naturalnego środowiska człowieka przed nadmiernym skażeniem.

Ciągle wzrastająca liczba samochodów poruszających się po naszych drogach oraz rosnąca świadomość wynikających z tego tytułu negatywnych skutków dla otaczającego nas środowiska naturalnego, powoduje wprowadzanie coraz to nowych i bardziej rygorystycznych przepisów i norm. Na całym świecie normy te kładą największy nacisk przede wszystkim na zawartość toksycznych składników w spalinach samochodowych. Toksyczne składniki, emitowane do atmosfery w formie gazów spalinowych, nie tylko zagrażają ludzkiemu zdrowiu i dobremu samopoczuciu (choroby układu oddechowego, skóry, różnego rodzaju alergie), ale działają również szkodliwie na wegetację roślin (owoców i warzyw, które spożywamy), na zwierzęta, niszczą materiały (korozja) lub je zanieczyszczają, pozbawiając estetycznego wyglądu. Niebagatelne są również koszty likwidowania skutków działania spalin.

Więcej…