Fundusze Europejskie

Paszport do eksportu

21.02.2013 Zarząd firmy PRECYZJA-BIT podpisał w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie na: "Wdrożenie Planu rozwoju eksportu, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu, osi priorytetowej 6, Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013.".

Podpisana umowa przewiduje udzielenie firmie PRECYZJA-BIT przez Instytucję Wdrażającą/Instytucję Pośredniczącą II stopnia dofinansowania na realizację Projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu "Rozwój eksportu firmy Precyzja-Bit" w ramach PO IG.

 

Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.