Utylizacja zanieczyszczeń

Obecnie coraz większy nacisk kładziony jest na zwiększenie bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz na ochronę środowiska naturalnego. Wraz z rozwojem przemysłu oraz zbliżającym się wejściem Polski do Unii Europejskiej, rosną również wymagania w stosunku do w/w zagadnień.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 i 628) oraz o odpadach, każdy podmiot gospodarczy operujący substancjami niebezpiecznymi (a do takich zalicza się wszystkie płyny ropopochodne i różne chemikalia) zobowiązany jest do posiadania środków zapobiegawczych ich rozprzestrzenianiu (np. w formie wycieków), umożliwiających szybką ich likwidację oraz gwarantujących odpowiednie bezpieczeństwo. Dla podmiotów gospodarczych, które nie stosują się do tej ustawy inspektorzy ochrony środowiska mają prawo nakładać wysokie kary pieniężne, a przy tym nakazać niezwłoczne dostosowanie się poszczególnych podmiotów do wytycznych, o których mowa w w/w ustawie. W przypadkach drastycznego naruszenia obowiązujących aktualnie przepisów ustawodawca przewidział również karę aresztu i karę pozbawienia wolności, dlatego nie należy bagatelizować nawet najdrobniejszych wymogów, o których mówi ta ustawa.

Oferowany przez nas asortyment produktów pozwala nie tylko na poprawę warunków pracy, ale ma także zdecydowany wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa, co ma szczególne znaczenie w związku z normami i wymaganiami Unii Europejskiej, w zakresie ochrony środowiska, a szczególnie w zakładach przemysłowych o wysokim stopniu zagrożenia wyciekami substancji chemicznych i ropopochodnych. Wychodzimy z założenia, że rozwiązania, które proponujemy powinny służyć środowisku naturalnemu i je chronić.

Środki do likwidacji wycieków i skażeń

Sorbenty sypkie, sorbenty tekstylne, poduszki, rękawy i zapory sorpcyjne, do usuwania wycieków chemicznych i ropopochodnych na lądzie oraz w środowisku wodnym.

Preparaty do mycia, czyszczenia i odtłuszczania zaolejonych powierzchni oraz do usuwania i biodegradacji węglowodorów.

Materiały uszczelniające i zabezpieczające

Szczeliwo do natychmiastowego tamowania wycieków w przypadku pęknięć lub uszkodzeń mechanicznych beczek, zbiorników, rurociągów i cystern oraz systemy specjalistycznych zabezpieczeń kanalizacji i kratek ściekowych podczas awarii.

Materiały uszczelniające      Materiały uszczelniające
Materiały uszczelniające

Ekologiczne zestawy awaryjne

Do likwidacji rozlewisk ciekłych substancji chemicznych i ropopochodnych z przeznaczeniem do zastosowań na lądzie oraz w środowisku wodnym. Wyposażone wg standardów UN w sprzęt i środki pochłaniające wszelkiego typu wycieki. Starannie dobrany asortyment wyposażenia zestawów umożliwia likwidację wycieków wszelkich substancji, w krótkim czasie.

Zestawy awaryjne

Impregnaty zabezpieczające nawierzchnie

Preparaty do impregnacji nawierzchni, chroniące przed powstawaniem zabrudzeń olejowych i ropopochodnych na kostce brukowej i innych nawierzchniach twardych.

Impregnaty

Systemy magazynowania i transportu materiałów niebezpiecznych

Pojemniki na odpady, palety pod zbiorniki, kontenery składowe, systemy transportujące, miski pod beczki, naczynia do przelewania niebezpiecznych substancji.

Systemy utylizacji              Systemy utylizacji